Bilder från Kerstin Ronnemark och Per Reinholtz vernissage. (foto Sten Elfman)

admin