Bilder från Kerstin Ronnemark och Per Reinholtz vernissage. foto Sten Elfman

admin