Marie Gautier 2 mars 2021

INFORMATION FRÅN KRISTINEHAMNS KONSTFÖRENING
P.g.a. det bekymmersamma läget med coronaviruspandemin har vi beslutat att flytta fram Marie Gautiers utställning till hösten  och hoppas på

att  den går att genomföra 2 mars 2021.

admin